Working Progression
MBTI

MBTI

Om een beter inzicht te krijgen in de capaciteiten van een klant maakt Working Progression gebruik van MBTI. MBTI, wereldwijd de meest gebruikte HRM-methodiek, maakt het mogelijk om het persoonlijkheidsprofiel van een klant in kaart te brengen waarbij krachten, valkuilen, stressoren en anti-stressoren in beeld kunnen worden gebracht.

MBTI is gebaseerd op de theorieën van Jung. Het ontleent haar naam aan de Katherine Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers die deze theorieën meetbaar hebben gemaakt. In 1943 is het instrument het eerste in Engeland in gebruik genomen, als middel om de Engelse vrouwen, de mannen streden op dat moment aan het front, te categoriseren naar werk.

Sindsdien is er veel onderzoek verricht, met name met betrekking tot de persoonlijkheidstypes die uit de vragenlijst voortkomen. Hierbij zijn per type onder meer de werkgebieden waar ze het meest effectief zijn inzichtelijk gemaakt als mede de stressoren, reacties onder stress, anti-stressoren, reacties op conflicten, communicatiestijlen en leiderschapsstijl. Wanneer een type bekend is, is er veel informatie beschikbaar. dat maakt het instrument sterk en effectief.