Welkom op de site van Working Progression.

Working Progression is een organisatie die zich inzet voor de re-integratie van jongeren met een arbeidsbeperking. Dit doen we door voor deze jongeren een baan te vinden en ze binnen het werk naar een beter niveau te coachen. Hierdoor ontstaat er een positieve groeicurve waarbij zowel werkgever als werknemer plezier beleven aan het proces. Voor de werkgever is er het voordeel dat als een jongere bij hem gaat werken dit gepaard gaat met goede subsidies. Ook voor de jongere is er ook een belangrijk voordeel: het groeien in het werk is de stap naar zelfstandigheid en een volwaardige participatie in de maatschappij.

Om de kans van slagen te optimaliseren maakt Working Progression gebruik van een effectieve selectiemethode. Hiermee wordt voorkomen dat een jongere op een verkeerde plaats terecht komt en dat bedrijf, jongere en jobcoach energie steken in een proces dat niet werkt. Vanuit Working Progression wordt dan ook alle energie geleverd om te slagen, omdat juist dit positieve voor alle partijen waardevol kan zijn. Tenslotte adviseert Working Progression bedrijven over de toe te passen subsidies, zodat uw bedrijf niet alleen het plezier beleeft om iemand te zien groeien, maar er ook financieel iets tegenover staat.